Här skrivs Jämtlandskrokens kommande verksamhet in

Datum

Verksamhet

Plats

Tid

 

20/4

Mormyskaserien

Backviken

 

070 371 81 38

??/?

Mormyskaserien

   

 

070 371 81 38

 

 Meteserien

 

 

070 369 31 93

26-27/3-2022

SM- mormyska

Mårdsjön

   

 

Med reservation för ändringar.