Arne Berglund

Medlemsavgifter 2019

Enligt årsmötesbeslut 2018-02-28

Enskild 400:-

Enskild (utan medlemsskap i sportfiskarna) 200:-

Familj 600:-

Junior 100:-

Som medlem i klubben är ni även medlem i Sportfiskarna där ni åtnjuter en rad förmåner som en medlemstidning och ett förmånshäfte med gratis fiske i Sverige

Medlemsavgiften betalas till Plusgiro 430 76 39-7

Betala gärna i januari men senast 31/3

 

lördag, 01 december 2018 18:22
Powered by JoomVita VitaBook