Styrelsens nuvarande utseende.

Ordförande:  Bruno Eriksson

Sekreterare:  Håkan Löfqvist

Kassör          Tobias Eriksson

Ledamot.      Börje Jönsson

Suppleanter: Jörgen Hägg och Staffan Henriksson

 

Övriga funktionärer

Valberedning: Åke Graff och Jan Erik Carlsson

Revisor:          Arne Berglund och revisorssuppleant Jörgen Hägg

 

Ansvariga för klubbtävlingar

Mete:            Dan Röden och Jörgen Hägg

Pimpel:           Arne Berglund och Jörgen Hägg

Mormyska      Håkan Löfqvist och Åke Graff