Styrelsens nuvarande utseende.

Ordförande:  Bruno Eriksson

Sekreterare:  Håkan Löfqvist

Kassör          Arne Berglund

Ledamot.      Börje Jönsson

Suppleanter: Staffan Henriksson

 

Övriga funktionärer

Valberedning: Åke Graff och Jan Erik Carlsson

Revisor:          Tobias Eriksson och revisorssuppleant Jörgen Hägg

 

Ansvariga för klubbtävlingar

Mete:             Dan Röden och Jörgen Hägg

Pimpel:          Arne Berglund och Jörgen Hägg

Mormyska     Håkan Löfqvist och Åke Graff